சத்துணவுத் திட்டத்தில் பயன்பெறும் பள்ளி மாணவ , மாணவியர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அன்று இனிப்புப் பொங்கல் வழங்க சமூக நல ஆணையர் உத்தரவு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Tuesday 8 August 2023

சத்துணவுத் திட்டத்தில் பயன்பெறும் பள்ளி மாணவ , மாணவியர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அன்று இனிப்புப் பொங்கல் வழங்க சமூக நல ஆணையர் உத்தரவு

   சத்துணவுத் திட்டத்தில் பயன்பெறும் பள்ளி மாணவ , மாணவியர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அன்று இனிப்புப் பொங்கல் வழங்க சமூக நல ஆணையர் உத்தரவு 

சத்துணவுத் திட்டத்தில் பயன்பெறும் பள்ளி மாணவ , மாணவியர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அன்று இனிப்புப் பொங்கல் வழங்க சமூக நல ஆணையர் உத்தரவு     .பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇


.No comments:

Post a Comment

Popular Posts