22.01.2019 முதல் 30.01.2019 வரை நடைபெற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள் / அரசு ஊழியர்கள் மீதான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள விவரம் கோரி பள்ளிக் இயக்குநர் உத்தரவு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Tuesday 19 September 2023

22.01.2019 முதல் 30.01.2019 வரை நடைபெற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள் / அரசு ஊழியர்கள் மீதான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள விவரம் கோரி பள்ளிக் இயக்குநர் உத்தரவு

 22.01.2019 முதல் 30.01.2019 வரை நடைபெற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள் / அரசு ஊழியர்கள் மீதான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள விவரம் கோரி பள்ளிக் இயக்குநர் உத்தரவு.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇


No comments:

Post a Comment

Popular Posts