பகுதி நேர பணிக்காலத்தில் 50% ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் - விடுபட்ட தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Tuesday 19 September 2023

பகுதி நேர பணிக்காலத்தில் 50% ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் - விடுபட்ட தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

பகுதி நேர பணிக்காலத்தில் 50% ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் - விடுபட்ட தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇
No comments:

Post a Comment

Popular Posts