6,7,8 -ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் print எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Monday 25 September 2023

6,7,8 -ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் print எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

6,7,8 -ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் print எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

முதல் பருவம்/காலாண்டுத் தேர்வு  கணிதம்


🖨️வினாத்தாள் print எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை.


6  ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் 3 பக்கம்


7 ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் 4  பக்கம்...


8ஆம் வகுப்பிற்கு வினாத்தாள் 4 பக்கம் என்பதால் layout 2-up select செய்து 2-sided printing யில் short edge தேர்வு செய்து print கொடுக்கவும்..


மேலும் விவரங்களுக்கு மேலே உள்ள image-ஐ காணவும்...


எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வரைபடத்தாள் (graph sheet)  கடைகளில்  வாங்கி கொள்ளவும்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts