16.10.2023 இன்று காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் குழந்தைத் திருமணங்கள் இல்லா தமிழ்நாடு உறுதிமொழி எடுக்க உத்தரவு ( இணைப்பு - உறுதிமொழி) - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Sunday 15 October 2023

16.10.2023 இன்று காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் குழந்தைத் திருமணங்கள் இல்லா தமிழ்நாடு உறுதிமொழி எடுக்க உத்தரவு ( இணைப்பு - உறுதிமொழி)

16.10.2023 இன்று காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் குழந்தைத் திருமணங்கள் இல்லா தமிழ்நாடு உறுதிமொழி எடுக்க உத்தரவு ( இணைப்பு - உறுதிமொழி) .பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts