தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு - முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அறைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான அறிவுரைகள் - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Tuesday 10 October 2023

தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு - முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அறைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான அறிவுரைகள்

தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு - முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அறைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான அறிவுரைகள்.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇No comments:

Post a Comment

Popular Posts