பள்ளிகளுக்கு 100 Mbps வேகம் கொண்ட இணைய சேவை இணைப்பு வழங்குதலை செயல்படுத்த மாவட்ட அளவிலான குழு அமைத்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Monday 25 December 2023

பள்ளிகளுக்கு 100 Mbps வேகம் கொண்ட இணைய சேவை இணைப்பு வழங்குதலை செயல்படுத்த மாவட்ட அளவிலான குழு அமைத்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

 பள்ளிகளுக்கு 100 Mbps வேகம் கொண்ட இணைய சேவை இணைப்பு வழங்குதலை செயல்படுத்த மாவட்ட அளவிலான குழு அமைத்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts