தமிழ்நாடு மாநிலப் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மாதிரி வினாத்தாள் தொகுப்பு வெளியீடு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Wednesday 20 December 2023

தமிழ்நாடு மாநிலப் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மாதிரி வினாத்தாள் தொகுப்பு வெளியீடு

 தமிழ்நாடு மாநிலப் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மாதிரி வினாத்தாள் தொகுப்பு வெளியீடு.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts