அரையாண்டு விடுமுறை எத்தனை நாட்கள்? - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Wednesday 20 December 2023

அரையாண்டு விடுமுறை எத்தனை நாட்கள்?

 அரையாண்டு விடுமுறை எத்தனை நாட்கள்?.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

தொடர் விடுமுறை காரணமாக அரையாண்டு தேர்வுகளை ஜனவரியில் நடத்தி கொள்ள ஆலோசனை


திட்டமிட்டபடி அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறப்பின் போது விடுபட்ட அரையாண்டு தேர்வுகளை நடத்த திட்டம் .
No comments:

Post a Comment

Popular Posts