மெய் நிகர் வகுப்பறை (Smart Classroom) சார்பான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு! - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Monday 18 December 2023

மெய் நிகர் வகுப்பறை (Smart Classroom) சார்பான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 மெய் நிகர் வகுப்பறை (Smart Classroom) சார்பான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் செயல்பட்டு வரும் மெய் நிகர் வகுப்பறை (Smart Classroom) சார்பான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇


.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts