அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்கள் உடை கட்டுப்பாடு - அரசாணை (நிலை) எண்.67, P & AR Department, நாள்: 01.06.2019 ஐ பின்பற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடக் கோரி அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (NSS) உத்தரவு - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Thursday 11 January 2024

அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்கள் உடை கட்டுப்பாடு - அரசாணை (நிலை) எண்.67, P & AR Department, நாள்: 01.06.2019 ஐ பின்பற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடக் கோரி அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (NSS) உத்தரவு

அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்கள் உடை கட்டுப்பாடு - அரசாணை (நிலை) எண்.67, P & AR Department, நாள்: 01.06.2019 ஐ பின்பற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடக் கோரி அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (NSS) உத்தரவு.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts