நடுநிலைப்பள்ளிகளில் தற்போது காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Wednesday 3 January 2024

நடுநிலைப்பள்ளிகளில் தற்போது காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை

நடுநிலைப்பள்ளிகளில் தற்போது காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

மொத்த நடுநிலைப் பள்ளிகள் 6941


*தற்போதைய HMs 5760.


தற்போது காலியாக உள்ள நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடம் 1181


ஓய்வு பெறப்போவோர் விபரம்


*31.5.24 - 231 HMs


*31.5.25 - 447 HMs


*31.5.26 - 568 HMs


*31.5.27 - 624 HMs


*31.5.28 - 742 HMs


*31.5.29 - 809 HMs


*31.5.30 - 839 HMs


*31.5.31 - 653 HMs


*31.5.32 - 210 HMs


*31.5.33 - 94 HMs


*31.5.34 - 89 HMs


*31.5.35 - 99 HMs


*31.5.36 - 62 HMs


*31.5.37 - 66 HMs


*31.5.38 - 19 HMs


*31.5.39 - 32 HMs


*31.5.40 - 27 HMs


*31.5.41 - 31 HMs .No comments:

Post a Comment

Popular Posts