குடியரசு தினத்தன்று நடைபெறும் கிராமசபைக் கூட்டத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டிய SMC தீர்மான கூட்டப் பொருள் - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Monday 22 January 2024

குடியரசு தினத்தன்று நடைபெறும் கிராமசபைக் கூட்டத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டிய SMC தீர்மான கூட்டப் பொருள்

 குடியரசு தினத்தன்று நடைபெறும் கிராமசபைக் கூட்டத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டிய SMC தீர்மான கூட்டப் பொருள்.பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts