ஆசிரியர்களுக்கு 75% பயிற்சிகளை இணைய வழியிலாக வழங்க பள்ளிக் கல்வித்துறை முடிவு.- GO NO : 46 , DATE : 06.02.2024-School Education Department decision to provide 75% training for teachers through internet.- GO NO : 46 , DATE : 06.02.2024 - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Thursday 8 February 2024

ஆசிரியர்களுக்கு 75% பயிற்சிகளை இணைய வழியிலாக வழங்க பள்ளிக் கல்வித்துறை முடிவு.- GO NO : 46 , DATE : 06.02.2024-School Education Department decision to provide 75% training for teachers through internet.- GO NO : 46 , DATE : 06.02.2024

ஆசிரியர்களுக்கு 75% பயிற்சிகளை இணைய வழியிலாக வழங்க பள்ளிக் கல்வித்துறை முடிவு.- GO NO : 46 , DATE : 06.02.2024 .பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇No comments:

Post a Comment

Popular Posts