வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு ( PO, P1, P2 ) தேர்தல் அன்று பயன்படும் முக்கிய படிவங்கள் - KALVIITHAL

Search This Web

Join Our Group

Thursday 11 April 2024

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு ( PO, P1, P2 ) தேர்தல் அன்று பயன்படும் முக்கிய படிவங்கள்

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு ( PO, P1, P2 ) தேர்தல் அன்று பயன்படும் முக்கிய படிவங்கள்  .பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CLICK HERE என்ற சொல்லை அழுத்தவும்.Please Click the below link to Download PDF File from Our Site.

STUDY MATERIALS CLICK BELOW LINK👇👇👇

No comments:

Post a Comment

Popular Posts